Parafia św. Stefana w Lipnicy Małej

 

Katolicka parafia św. Stefana króla została erygowana w 1919 roku

Przed 1919 rokiem mieszkańcy przyjmowali sakramenty najpierw w Orawce, a od 1827 roku w Lipnicy Wielkiej. Budowa pierwszego kościoła rozpoczęła się na początku XVIII wieku. Od 1860 roku kilka razy w roku przyjeżdżał ksiądz z Lipnicy Wielkiej udzielać sakramentów i celebrować msze święte. Pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii został ks. Marcin Jabłoński. Pierwszy Kosciol w Lipnicz Malej

Obecny kamienno-ceglany kościół, został wybudowany w latach 1933-1941,który zastąpił XVIII - wieczną murowaną kaplicę, która wybudowana była w miejscu obecnego cmentarza parafialnego do której z biegiem lat dobudowano nawę oraz drewnianą wieżę. W czasie budowy nowej świątyni zaginęły piękne rzeźby zdobioące barokowe ołtarze dawnej światyni. W roku zakończenia budowy kościół pod wezwaniem Świętego Stefana został poświęcony. W 1974 roku mieszkańcy Lipnicy Małej wmurowali tablicę poświęconą długoletniemu proboszczowi ks. prałatowi Józefowi Buroniowi.

Od 1992 roku proboszczem jest ks. kanonik Adam Leśniak. 

W 2005 roku do parafii w Lipnicy Małej została sprowadzona relikwia Świętego Stefana, zaś 12 sierpnia 2011 roku zostały przywiezione relikwie błogosławionego Jana Pawła II. 11 czerwca 2011 roku nastąpiło uroczyste sprowadzenie i powitanie dzwonów z udziłem ponad 700 parafian. Następnego dnia kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił dwa nowe dzwony , które noszą imiona Świętego Stanisława Kostki oraz Błogosławionego Jana Pawła II.

W pobliżu kościoła przy drodze prowadzącej w górną część wsi znajduje się murowana kapliczka a wniej figura Upadek Pana Jezusa - jedna z najstarszych na Orawie - datowana na rok 1547, a sama kapliczka powstała najprawdopodobniej  w 1610 roku. W początkowym okresie jej istnienia stanowiła główne centrów życia religijnego mieszkańców. W 1798 roku małolipniczanie podpisali zobowiązanie, zgdonie z którymi zarówno oni jak ich potomkowie mieli chronić figurę i utrzymywać ją, jak to „przodkowie czynili od niepamiętnych czasów”.

Na terenie parafii znajdują się dwie kaplice: jedna 1,5 km od kościoła parafialnego w górnej części wsi pochodząca z 1900 roku nosząca imię św. Józefa, wybudowana z inicjatywy ks. Józefa Wojtyczka. Druga kaplica pw. Św. Siostry Faustyny znajduje się w dolnej części wsi, w której niegdyś mieścił się punkt katechetyczny.