I Światowy Zjazd Orawian

I Światowy Zjazd Orawian

I Światowy Zjazd Orawian

Jabłonka, 19 - 22 lipca 2012r.

 

            I Światowy Zjazd Polskich Orawian to spotkanie ludzi, którzy czują się związani z polską Orawą, identyfikują się z tą ziemią, szukają tutaj swoich korzeni. To spotkanie Orawian rozrzuconych po całej Polsce i świecie.

 

Cel Zjazdu

1. Integracja Orawian, tych żyjących w Polsce i za granicą.

2. Ugruntowanie orawskiej tożsamości, opartej na głębokiej katolickiej wierze, tradycji i przywiązaniu do orawskich zwyczajów.

3. Promocja Orawy jako krainy o bogatej tradycji, kulturze i historii.

4. Przekonanie, że Orawa może łączyć, a nie dzielić.

5. Tworzenie wizerunku Orawy jako miejsca ciekawego, pięknego, atrakcyjnego turystycznie.

6. Przyciągnięcie na Orawę środowisk emigracyjnych.

7. Ukazanie Orawy jako krainy pogranicza, gdzie stykało się kilka etnicznie różnych kultur, krainy tolerancyjnej, otwartej na innych, wpisującej się w ideę Unii Europejskiej „Jedności w różnorodności”.

 

 

Program

CZWARTEK 19.07.2012

15:20 Orawski przemarsz spod Urzędu Gminy do kościoła w Jabłonce.

16:00 Msza św. koncelebrowana w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. Po mszy św. koncert organowy  w wykonaniu Andrzeja Łuki.

18:00 Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego Ośrodka Zdrowia w Jabłonce.

19:00 Uroczyste otwarcie I Światowego Zjazdu Orawian i odsłonięcie obelisku przed Urzędem Gminy upamiętniającego I Światowy Zjazd Orawian. Koncert połączonych orkiestr dętych na placu przed Urzędem Gminy. Orkiestry dęte z gmin: Jabłonka, Lipnica Wielka oraz miast partnerskich: Reichelsheim (D), Trstená (SK), Horice (CZ), Nagymanyok (H), Wolbórz (PL) i Tvrdošin (SK).

20:00 Powitanie gości i przemówienia okolicznościowe – Orawskie Centrum Kultury. Orawski poczęstunek.

22:00 Widowisko – „CO MNIE TAK DZIERZY PRZY TOBIE ORAWO”- część I Orawskie Centrum Kultury.

Wykonują orawskie zespoły i kapele regionalne: Orawa z Chicago, Skalniok z  Zubrzycy Górnej, Rombań z Chyżnego, Małe Podhale z Jabłonki, Orawiacy z Lipnicy Wielkiej, Orawianie z Lipnicy Wielkiej – Przywarówka, zespół z Podwilka przy Towarzystwie Słowaków w Polsce, Orawska Grupa Teatralna, Serdocki z Podszkla, muzyki: Trombity Haniaczyków, Hajduki z Zubrzycy Dolnej, Iskierecki z Zubrzycy Dolnej, Wolorze z Lipnicy Wielkiej, muzyka z Orawki, z Jabłonki, Żurków z Chicago, Shylec z Lipnicy Małej, Orawskie heligonki z Jabłonki.

 

 PIĄTEK 20.07.2012

 

9:00 - 12:00 Warsztaty w Muzeum Orawski Park Etnograficzny i w Babiogórskim Parku Narodowym.

13:00 Otwarcie I Kiermaszu Sztuki na Orawie - parking przy Urzędzie Gminy w Jabłonce.

14:00 Konferencja „ORAWA BLIŻEJ ŚWIATA – ŚWIAT BLIŻEJ ORAWY”- Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce.

16:30 Orawskie posiady „Czas wspomnień” – Orawskie Centrum Kultury.

19:00 Koncert „Orawscy artyści dla Orawy” – Orawskie Centrum Kultury. Wystąpią: Andrzej Łuka, Stefan Nemtusiak, Andrzej Dziubek, Mateusz Ziółko, Anna Dudek, Gabriela i Dominika Grzybacz, Karolina Kowalczyk z zespołem ARVA, Anna Bugajska, Anita Steckiewicz.

 

SOBOTA 21.07.2012

Jabłonka

10:00 I Kiermasz Sztuki na Orawie - parking przy Urzędzie Gminy.

12:00 Międzynarodowy turniej piłki nożnej - stadion sportowy.

16:30 Koncert „Andrzej Dziubek i De Press”- stadion sportowy.

19:30 Zabawa biesiadna - stadion sportowy.

 

 Lipnica Wielka

19:00 Widowisko „CO MNIE TAK DZIERZY PRZY TOBIE ORAWO” - część II Przywarówka. Wykonują: muzyki orawskie, orkiestra dęta z Lipnicy Wielkiej, zespół Orawa z Chicago, Młodzieżowy Zespół Orawiacy, zespół Orawianie,  Orawska Grupa Teatralna, Gorzowiacy z Gorzowa Wlk., grupa Związku Podhalan w Lipnicy Wielkiej.

21:30 Rozpalenie orawskiej watry.

 

 

NIEDZIELA 22.07.2012

10:30 Msza św. koncelebrowana w zabytkowym kościółku w Orawce.

14:30 Orawski orszak – przemarsz spod Urzędu Gminy na stadion sportowy w Jabłonce.

15:00 Otwarcie XXI „Orawskiego Lata” – stadion sportowy w Jabłonce.

15:00 Występ Orkiestry Dętej z Jabłonki.

15:15 Trombity Haniaczyków. Orawskie muzyki.

15:30 Oficjalne otwarcie XXI „Orawskiego Lata”.

16:00 Wręczenie Nagrody Wójta: „Pasterski Róg”.

16:15 Występy zespołów i kapel regionalnych: zespół Orawa z Chicago, muzyka Żurków z Chicago, Małe Podhale z Jabłonki, Rombań z Chyżnego, Orawianie z Lipnicy Wielkiej, Serdocki z Podszkla, Skalniok z Zubrzycy Górnej i Gorzowiacy z Gorzowa Wielkopolskiego oraz tradycyjne konkursy: popisy hajduków, „masło moje masło”, wspinanie na pal.

19:00 Ogłoszenie wyników konkursów.

19:30 Występ zespołu folklorystycznego „Oravan” z Niżnej na Słowacji.

20:00 Kapela węgierska z Nagymanyok.

20:30 Koncert gwiazdy „Orawskiego Lata” - Eleni.

22:00 Pokaz sztucznych ogni i zakończenie I Światowego Zjazdu Orawian.

 

Więcej informacji dot. zjazdu na stronach: