Lipnica Mała jako gromada w latach 1954-1972.

Lipnica Mała jako gromada w latach 1954-1972.

Gromada Lipnica Mała –  dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954-1972.

Gromadę Lipnica Mała z siedzibą GRN w Lipnicy Małej utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powiecie nowotarskim w woj. krakowskim, na mocy uchwały nr 27/IV/54 WRN w Krakowie z dnia 6 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady Lipnica Mała ze zniesionej gminy Jabłonka w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 21 członków gromadzkiej rady narodowej.

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej