Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych-III miejsce dla Lipnickiej Orkiestry

Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych-III miejsce dla Lipnickiej Orkiestry

7 maja na scenie pod kolejką w Szczawnicy odbył się VI Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Tegoroczny, po raz pierwszy został przeprowadzony poza Nowym Targiem i w ple-nerze. Wszystkich zebranych w niedzielne popołudnie powitał starosta nowotarski Krzysztof Faber, życząc uczestnikom zdobycia jak najlepszych miejsc w konkursie, słuchaczom – przy-jemnych wrażeń artystycznych. Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda wyraził swą ra-dość z organizacji powiatowej imprezy w naszym mieście i nadzieję, że zaistnieje ona na stałe w Pieninach. Festiwal swoją obecnością uświetnili także: Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Przewodniczący Rady Miasta Szczawnica Kazimierz Zachwieja, Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Przewodniczący Euroregionu „Tatry” Bogusław Waksmundzki, Przewodni-czący Komisji Kultury Powiatu Nowotarskiego Jacek Klinowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy Piotr Gąsienica.
Do prezentacji festiwalowych stanęło jedenaście orkiestr dętych: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Lipnicy Małej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Tenczyna, Big-Band Pań-stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina z Nowego Targu, Wiejska Orkiestra Dęta z Kacwina, Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Szaflar, Orkiestra Dęta działająca przy Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych, Orkiestra Parafialna NSPJ z Nowego Targu, Or-kiestra Dęta OSP z Ochotnicy Dolnej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP ze Skawy, Orkiestra Dęta OSP z Lipnicy Wielkiej, Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Nowej Białej
Jury złożone z profesjonalnych muzyków, w składzie: płk. Stanisław Latek, Leszek Łopa-lewski, Józef Bartusiak, oceniając po trzy występy orkiestr, w repertuarze standardów mu-zycznych, przebojów filmowych i estradowych, melodii folkowych i tradycyjnych przyznała:
I miejsce – Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP z Tenczyna
II miejsce – Orkiestrze Dętej działającej przy Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych
III miejsce – Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP z Lipnicy Małej

oraz wyróżnienia orkiestrom z Szaflar, Skawy i specjalne wyróżnienie dla Big Bandu z Nowego Targu.
Orkiestry nagrodzone i wyróżnione zostały zakwalifikowane do udziału w XXXV Festiwa-lu „Echo Trombity w Nowym Sączu”.
Organizatorami VI Podhalańskiego Festiwalu Orkiestr Dętych było Starostwo Nowotarskie, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Miej-ski Ośrodek Kultury w Szczawnicy i Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Są-czu.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: TV Podhale.info – telewizja internetowa, Podha-le 24.pl, Pieniny 24.pl
Imprezę poprowadził Marcin Kudasik z Powiatowego Centrum Kultury.

Niebawem pojawi się relacja wideo z festiwalu z TVPodhale

źródło:www.szczawnica.pl/pl