XIX Gminne Dożynki w Lipnicy Małej

XIX Gminne Dożynki w Lipnicy Małej

28 sierpnia 2011 roku w Lipnicy Małej odbyły się XIX Gminne Dożynki.

Ta urocza, podbabiogórska wioska wszystkie delegacje dożynkowe przywitała niezwykłą serdecznością.

O godz. 11.30 w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stefana została odprawiona uroczysta msza św. dożynkowa w intencji rolników. Wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak na początku poprosił księdza proboszcza o odprawienie mszy dziękczynnej, mówiąc o sile tradycji, o potrzebie poszanowania chleba i ludzkiej pracy. Ksiądz proboszcz w swojej  homilii podkreślał istotę prostych, dawnych, ale jakże ważnych codziennych obyczajów, które są mocno zakorzenione w chrześcijaństwie i wyrastają z miłości do Boga, natury i do drugiego człowieka. Po mszy św. uroczystość dożynkowa kontynuowana była na placu obok remizy.

Gospodarze dożynek, na czele z sołtysem panem Leonem Łuka, powitali wszystkich zebranych  i wręczyli tradycyjny bochen chleba wójtowi gminy panu A. Karlakowi, który wspólnie z księdzem dziekanem Stanisławem Krupą i proboszczem Adamem Leśniakiem podzielili chleb z tegorocznych zbiorów.