OSP LIPNICA MAŁA

Rok założenia: 1930
Obecna liczba członków: 46;
Przy OSP działa:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców - liczba członków: 10
Młodzieżowa Drużna Pożarnicza dziewcząt – liczba członkiń 10.
Prezes: Alfons Adamczyk
Naczelnik: Franciszek Bochaczyk
Nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Siedziba:
34 -482 Lipnica Mała 325

    Przed I wojną światową państwo austro-węgierskie przydzieliło na Lipnicę Małą sikawkę ręczną z wyposażeniem. Była ona przechowywana w drewnianej szopie obok szkoły w centrum wsi. Sprzętem tym dysponował sołtys wsi, wyznaczając ludzi i konie do gaszenia pożarów. Taki system gaszenia pożarów istniał do 1930 r. W 1930 r., na wniosek ogniomistrza Eugeniusza Wierćka z Jabłonki, w porozumieniu z władzami powiatowymi, wytypowano dwóch ludzi ze wsi na przeszkolenie w zakresie zorganizowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tutejszej wsi. Za pieniądze ze zbiórek od ludności zakupiono 8 kompletów mundurów, hełmy, paski i toporki. Na wyposażeniu jednostki była sikawka ręczna.

W 1959 r. jednostka dzięki staraniom i poparciu miejscowych władz otrzymuje od Komendy Powiatowej w Nowym Targu motopompę M800 z wyposażeniem. Dzięki pomocy władz i dużemu wkładowi czynów społecznych w latach 1968-1971 wybudowano remizę strażacką, którą oddano do użytku 30 maja 1971 r. W 1977 r. jednostka otrzymała używany samochód pożarniczy marki Żuk z przyczepą od Komendy Rejonowej w Nowym Targu. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do zwiększenia zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi. 4 maja 1985 r. dokonano poświęcenia sztandaru i przekazano go dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
W 1991 r., dzięki staraniom Zarządu OSP, z funduszy Urzędu Gminy w Jabłonce zakupiono nowy samochód pożarniczy marki Żuk. Samochód został uroczyście poświęcony przez ks. biskupa Jana Szkodonia. W związku z potrzebami jednostki w 1994 r. podjęto decyzję o rozbudowie remizy strażackiej.  Dzięki pomocy władz Gminy, sponsorów i ludności wsi, wybudowano nową remizę strażacką. Posiada ona trzy garaże na samochody, świetlicę strażacką oraz pomieszczenia na prowadzenie uroczystości weselnych. W 2004 r. OSP w Jabłonce przekazała używany lekki samochód pożarniczy Mercedes L 408. Dzięki staraniom Zarządu OSP oraz przychylności władz Gminy Jabłonka pod koniec 2005 r. zakupiono średni samochód pożarniczy marki Mercedes. Koszt samochodu wynosił 120.000 zł., z czego Urząd Gminy dopłacił 90.000 zł, natomiast jednostka pokryła kwotę 30.000 zł z własnych środków. Po zakupie średniego samochodu otrzymany wcześniej lekki samochód pożarniczy Mercedes przekazany został nieodpłatnie do OSP w Zubrzycy Górnej. W sierpniu 2007 r. dokonano uroczystego poświęcenia zakupionego samochodu marki Mercedes. Przy tej okazji jednostka została uhonorowana złotym medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. W 2008 r. Urząd Gminy zakupił nowoczesną motopompę marki Tohatsu, a w 2010 roku samochód GLM LAND ROVER.

W 1987 r. podjęto decyzję o utworzeniu orkiestry dętej pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej pierwszym dyrygentem był organista Emil Łuka, obecnie funkcję kapelmistrza pełni Marcin Musak.